MIN MOR

Nå som ditt hjerte endelig er en fysisk del avgitt liv, er det viktig å ta vare på ett av de viktigste personene i ditt hjertes liv. Nemlig, "Min Mor"